SKARB SELMECA®

Internetowa wielojęzyczna baza wiedzy

Z powrotem

REJESTRACJA

Bieżąca zawartość biblioteki, którą można przeglądać

Ogłoszenia

Streszczenia przetłumaczone na język obcy lub tłumaczenie całej publikacji [numer egz.]

Ogłoszenie w języku oryginalnym..
Sztuka
H
Pl
Cz
Sk
GB
D
F
RUS
H
0

 

Pl
0

 

Cz
0

 

Sk
0

 

GB
0

 

D
0

 

F
0

 

RUS
0

 

Roczna opłata abonamentowa za korzystanie z biblioteki

* dla klientów indywidualnych: 3.500.-Ft/rok, (10.-EURO/rok)

* spółki (dla osób prawnych): 35.000.-Ft/rok, (100.-EURO/rok)

Abonament roczny ważny jest do 15 lutego roku następującego po roku bieżącym

Dziękujemy za wsparcie w utrzymaniu biblioteki!

Beneficjant: Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

Adres: H - 2013 Pomáz Hunyadi J. u. 5.

Bank: K & H Bank

SWIFT/BIC kod: OKHBHUHB

IBAN:  HU70 1040 2898 5050 5457 5257 1005

Numer konta:10402898-50505457-52571005

Ogłoszenie: Biblioteka