SELMECOV POKLAD®

Webová viacjazyčná báza znalostí

 

Kompletné zväzky (série zväzkov) vedeckých publikácií sú k dispozícii alebo čoskoro dostupné v našej knižnici. 

Zväzky väčšinou obsahujú publikácie v maďarčine, zvyčajne s viacjazyčnými resumé.

 

Niektoré zväzky obsahujú aj publikácie v cudzom jazyku

 

 

Publikácie

Drevárskeho Výskumného Ústavu

[FaKI].

 

Pokračujte na stránku

 

Dostupné

 

 

 

 

Publikácie

Lesníckeho Vedeckého Ústavu

[ERTI].

 

Pokračujte na stránku

 

 

Dostupné čoskoro

 

 

 

Publikácie

Vedecké Združenie Drevárskeho Priemyslu

[FaTE].

 

Pokračujte na stránku

 

Dostupné

 

 

 

Publikácie

Univerzity Sporoni

[a jeho predchodcovia].

 

Pokračujte na stránku

 

 

Pripravuje sa