SELMECOV POKLAD®

Webová viacjazyčná báza znalostí

zadný

REGISTRÁCIA

Aktuálne prehľadávateľný obsah knižnice

Oznámenie

Súhrny preložené do cudzieho jazyka alebo preklad celej publikácie [číslo výtlačku]

Oznámenie v pôvodnom jazyku...

Kus
H
Pl
Cz
Sk
GB
D
F
RUS
H
0

 

Pl
0

 

Cz
0

 

Sk
0

 

GB
0

 

D
0

 

F
0

 

RUS
0

 

Ročné predplatné za použitia knižnice

* pre jednotlivcov: 3.500.-Ft/rok, (10.-EURO/rok)

* spoločnosti (pre právnické osoby): 35.000.-Ft/rok, (100.-EURO/rok)

Ročné predplatné platí do 15. februára roku nasledujúceho po aktuálnom roku.

Vážime si vašu podporu pri udržiavaní prevádzky knižnice!

Príjemca: Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

Adresa: H - 2013 Pomáz Hunyadi J. u. 5.

Banka: K & H Bank

SWIFT/BIC Kód: OKHBHUHB

IBAN:  HU70 1040 2898 5050 5457 5257 1005

Číslo účtu:10402898-50505457-52571005

Oznámenie: Knižnica