SELMECŮV POKLAD®

Webová vícejazyčná znalostní báze

Zadní

REGISTRACE

Aktuálně prohledávatelný obsah knihovny

Oznámení

Souhrny přeložené do cizího jazyka nebo překlad celé publikace [číslo výtisku]

Oznámení v původním jazyce...

Kus
H
Pl
Cz
Sk
GB
D
F
RUS
H
0

 

Pl
0

 

Cz
0

 

Sk
0

 

GB
0

 

D
0

 

F
0

 

RUS
0

 

Roční předplatné za použití knihovny

* pro jednotlivce: 3.500.-Ft/rok, (10.-EURO/rok)

* společnosti (pro právnické osoby): 35.000.-Ft/rok, (100.-EURO/rok)

Roční předplatné platí do 15. února roku následujícího po aktuálním roce.

Vážíme si vaší podpory při udržování provozu knihovny!

Příjemce: Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

Adresa: H - 2013 Pomáz Hunyadi J. u. 5.

Banka: K & H Bank

SWIFT/BIC Kód: OKHBHUHB

IBAN:  HU70 1040 2898 5050 5457 5257 1005

Číslo účtu:10402898-50505457-52571005

Oznámení: Knihovna