BEKÖSZÖNTŐ
KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület [korábban: Faipari Innovációs Társaság, Erdészeti és Faipari Innovációs Társaság] alapításától kezdve támogatja magyar kutatók tudományos publikációinak létrejöttét és közlését.

A technika fejlődése mára lehetővé tette a korábban kiadott tudományos közlemények hatékony szakmai feldolgozását és közzétételét.

Egyesületünk 2008-ban – első lépésként – egyéves önkéntes munkával digitalizálva DVD-n elkészítette és megjelentette az "Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények" 1951-2000 közötti anyagát.

Törekvésünket a szakma örömmel fogadta.

Előkészítettünk egy szlovák – magyar INTERREG pályázatot az ERFARET Kft-vel. Az ERFARET ezt a pályázatot sikeresen elnyerte és 2012-ben megkezdődhetett a „Free Web Portal on Enviroment, Forestry and Wood Science ENVIFOR-WEB HUSK/1001/2.5.2/0025 Cross Border” pályázat végrehajtása, melyben Egyesületünk önkéntes munkával vett részt.

A munka eredményeképpen, 2014 augusztusában ezer-ezer magyar-szlovák kétnyelvű tudományos publikáció vált elérhetővé az enwifor.eu honlapon könyvtárba szervezett, korszerű keresési módszerekkel működtetett módon. Sajnos alig egy éves működés után az ERFARET Kft-t felszámolták, így a portál megszűnt.

Egyesületünk 2016-ban határozta el, hogy "Selmec Kincse®" néven - az előző kezdeményezések tanulságait levonva – új web alapú többnyelvű tudástárat hoz létre.

A selmeci hagyománynak megfelelően erdészeti, faipari és bányászati anyagokra terjed ki a figyelmünk. A selmeci hagyományt megöröklő nemzetek nyelvein megjelent tudományos közlemények közül a német nyelven megjelentek csak meghatározott körből kerülhetnek ki (pl.: magyar szerző német nyelven írt közleménye), mert az érintett teljes német nyelvű szakirodalom feldolgozása egyelőre meghaladja a lehetőségeinket.

2016-tól folyamatosan digitalizáljuk a magyar, lengyel, cseh és szlovák erdészeti, faipari és kisebb mértékben bányászati tudományos publikációkat. Igyekszünk valamennyi eredeti nyelven megjelent közleményt legalább két idegennyelvű rezümével hozzáférhetővé tenni a nemzetközi olvasóközönség számára is.

Örömmel indítjuk útjára elektronikus könyvtárunkat, most még szerény tartalommal. Jelenleg a Faipari Kutató Intézet [FaKI] kiadványai érhetők el, egyelőre csak magyar nyelven.

Terveink szerint rövidesen elérhetővé válik az ERTI teljes anyaga is 1899-től napjainkig.

Még ebben az évben valamennyi megjelent közleményhez legalább az angol nyelvű rezüméket kívánjuk megjeleníteni [angol nyelvű oldal indítása].

Év végéig a „FAIPAR” c. folyóirat és a Soproni Egyetem "Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények" című kiadványait is elérhetővé tesszük.

El nem múló hálával tartozunk néhai prof. Dr. Molnár Sándornak és néhai prof. Dr. Marian Babiaknak napjainkig ható erkölcsi támogatásukért.

Ezt az óriási munkát napjainkig kizárólag önkéntes munkával készítettük.

Odaadó segítségükért köszönettel tartozunk:

Külön köszönetet mondunk azoknak, akik anyagilag is támogatták munkánkat!

Hisszük, hogy a szakmai közönség örömmel fogadja az Egyesületünk által működtetett új, web alapú többnyelvű tudástárat!

Kérjük támogassa munkánkat!
K+H Bank
10402898-50505457-52571005
Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

az ERFATÁRS Vezetősége nevében
Dr. Apostol Tamás
elnök

 

Vissza a választólapra